Сграфито керамика

Контакти

област Велико Търново

град Елена 5070

улица „Неофит Бозвели” №7

телефон: 06151/6241, 0886318577

e-mail: vall_ceramic@abv.bg

web: www.sgrafito-keramika.eu

Контакти

Карта


© 2009-2018 инж. Светослав Михайлов